100. Yılında Soykırımı Hatırlamak: Ermeni Gençlerin Post-Belleği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma / Postmemory of the Armenian Genocide: A Comparative Study on the 4th Generation in Turkey, Armenia, and Diaspora

Bu çalışmanın hedefi soykırım sonrası 4. kuşağı teşkil eden günümüz Ermeni gençlerinin, Felaket olayına dair inşa ettiği post-belleği araştırmak, Felaket’in yüzüncü yılında, gelecek kuşaklara aktarılacak olan belleğin bütün boyutlarıyla kavranmasına katkıda bulunmak ve böylelikle söz konusu gençlerin barışma siyasetinde oynadığı/oynayabileceği rolü tespit etmektir. … More 100. Yılında Soykırımı Hatırlamak: Ermeni Gençlerin Post-Belleği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma / Postmemory of the Armenian Genocide: A Comparative Study on the 4th Generation in Turkey, Armenia, and Diaspora

Reklamlar

Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri / Middle Class Backgrounded Youth of Big-city Areas and Their New Life Style

Araştırmamız, öncelikle büyük kentlerde yaşayan orta sınıf kökenli eğitimli gençliğe has bu yeni yaşam biçiminin ortaya çıkmasında etkili olan eğitimin uzaması, evlilik yaşının ertelenmesi, çalışma yaşamına geçiş, ana-baba evinden ayrılma, askerlik gibi konular üzerine yoğunlaşacaktır. … More Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri / Middle Class Backgrounded Youth of Big-city Areas and Their New Life Style

Değişen Orta Sınıf ve Yeni Yaşam Stilleri / Changing Middle Class and New Life Syles

‘Değişen Orta Sınıf ve Yeni Yaşam Stilleri’ başlıklı araştırmamız nitel araştırma yöntemlerini kullanarak elde edeceği verilerden hareketle iki aşamalı bir modelleme yaparak toplumsal gerçekliği yansıtan ve kuramsal açıdan güçlü bir analiz yapmayı hedeflemektedir. … More Değişen Orta Sınıf ve Yeni Yaşam Stilleri / Changing Middle Class and New Life Syles

İstisna Halinde İmkansız Yaşam: OHAL Uygulamasının Toplumsal Etkileri, Kollektif Bellekteki Yeri Ve Geçmişle Hesaplaşma / Life in a “State of Exception”: Kurdish Memories of Southeastern Turkey in the 1990s

OHAL rejiminin yarattığı insan hakları ihlalleri ile yüzleşmek ve hesaplaşmak için BEKS tarafından Kasım 2011’de başlatılan araştırmamızın amacı geçmişle hesaplaşma ve geçmişin işlenmesi sürecine katkı sunmayı, gerçek bir toplumsal hesaplaşmanın nasıl, hangi biçimlerde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini sorgulamaktır. … More İstisna Halinde İmkansız Yaşam: OHAL Uygulamasının Toplumsal Etkileri, Kollektif Bellekteki Yeri Ve Geçmişle Hesaplaşma / Life in a “State of Exception”: Kurdish Memories of Southeastern Turkey in the 1990s

Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül / A Study of Collective Memory: September 12

Darbenin üzerinde 30 yıldan fazla bir zaman geçti. Günümüzdeki tartışmalar Türkiye’de “bir bellek konjonktürü”nün oluştuğu göstermekte. Öte yandan geçmişle hesaplaşma tartışmaları yöntem açısında zayıf kalmakta. Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS) tarafından 2010 yılında ‘Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül’ adlı araştırma, bu boşluğu doldurmak amacıyla başlatıldı. … More Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül / A Study of Collective Memory: September 12